Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci?

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej pozostaje nam jedynie podłączenie jej do sieci, o ile oczywiście nie będzie ona pracować w systemie off-grid. Proces ten można przeprowadzić samodzielnie. Nie jest ani trudny, ani skomplikowany. Warto jednak wiedzieć na czym on polega i co jest potrzebne do jego wykonania.

Fotowoltaika to niezależność energetyczna

Bez względu na to, czy to fotowoltaika w województwie wielkopolskim czy śląskim, każdy kto ją posiada, cieszy się niższymi rachunkami za prąd oraz uniezależnieniem (w różnym stopniu) od swojego dostawcy prądu. Ci, którzy posiadają system off-grid, czyli nie podłączają paneli do sieci energetycznej, cieszą się pełną niezależnością. Właściciele systemu on-grid – podobną.

Oczywiście niezależność energetyczną uzyskamy tylko pod warunkiem skorzystania z oferty profesjonalnej firmy, która prawidłowo zainstaluje fotowoltaikę. Jest nią na przykład Esoleo.pl, w której pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w montażu paneli. Pamiętajmy, że źle położone, nie będą pracować z pełną wydajnością i nie przyniosą nam pożądanych oszczędności.

Dwa sposoby podpięcia do sieci

Do sieci energetycznej muszą zostać podpięte panele fotowoltaiczne działające w systemie on-grid oraz instalacje hybrydowe. Przyłączenie do sieci umożliwia bowiem oddawanie do niej nadwyżek energii elektrycznej, wyprodukowanej przez panele. Warunki przyłączenia są precyzyjnie opisane w ustawie prawo energetyczne.

Istnieją dwa rodzaje przyłączenia: na podstawie zgłoszenia fotowoltaiki oraz na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Pierwszy przypadek obowiązuje, gdy budynek posiada połączenie z siecią a moc instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej. Drugi przypadek ma miejsce wtedy, gdy moc paneli przekroczy moc przyłączeniową lub gdy budynek nie jest połączony z siecią energetyczną.

Na początek przygotujmy dokumenty

Podłączenie instalacji do sieci zaczynamy od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Są to m.in.: schemat instalacji elektrycznej budynku, parametry techniczne fotowoltaiki, certyfikacja sprzętu, oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, dokumenty potwierdzające kwalifikacje instalatora i ewentualne pełnomocnictwa - jeśli zgłoszeniem zajmuje się ktoś w naszym imieniu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentu, jakim jest wniosek o zgłoszeniu lub określeniu warunków przyłączenia naszej mikroinstalacji do sieci. Wzór wniosku dostępny jest np. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wypełniony i opatrzony naszym podpisem (może to być podpis kwalifikowany lub profil zaufany), składamy go wraz z przygotowanymi dokumentami do OSD.

Wymiana licznika i podpisanie umowy kompleksowej

Po złożeniu dokumentów nasz wniosek zostanie sprawdzony w ciągu 30 dnia. Jeśli będzie poprawnie skompletowany i wypełniony, czeka nas wymiana licznika na tak zwany dwukierunkowy. Jeśli jednak dokumenty nie będą kompletne, będziemy mieć 30 dni na ich poprawienie i uzupełnienie, co oczywiście wydłuży nieco całą procedurę.

Po tym fakcie będziemy musieli podpisać też tzw. umowę kompleksową, która reguluje współpracę z zakładem energetycznym po zamontowaniu fotowoltaiki. Nie dotyczy to osób, które już taką umowę zawarły. Dostaną one jedynie informację w postaci aneksu. Od tego momentu instalacja może produkować prąd ze słońca i przynosić oszczędności swoim właścicielom.

O czym pamiętać przy podłączaniu fotowoltaiki do sieci?

Przede wszystkim należy poinformować operatora, jeśli będziemy zmieniać rodzaj lub moc źródła OZE. Zgłosić musimy także zawieszenie wytwarzania energii lub zaprzestanie korzystania z paneli fotowoltaicznych. Pamiętajmy także, aby procedurę podłączania paneli do sieci rozpocząć nie później niż na 30 dni przez terminem, w którym planujemy przyłączenie mikroinstalacji.

Sama procedura przyłączenia nie jest trudna. Wymaga jednak nieco czasu. Pamiętajmy też, że od 2022 roku, zostały ujednolicone zasady podłączania mikroinstalacji do sieci. Wprowadziły one okres 30 dni na uzupełnienie danych do składanego wniosku, ujednolicenie wniosków o zgłoszenie i wydanie warunków przyłączenia instalacji oraz możliwość przesłania wniosku on-line.