22 lipca 2022 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wspólnie przeprowadzili działania prewencyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo podczas wykonywania prac polowych jak również pod kątem prawidłowego przewozu osób i towarów w okresie żniw. Funkcjonariusze prowadzili również kontrole pojazdów rolniczych pod kątem stanu technicznego oraz trzeźwości kierujących.

Podczas działań policjanci apelowali o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportowaniem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw.

Rolniku, pamiętaj!

  • przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usuń stwierdzone usterki,
  • ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny sprzęt gaśniczy,
  • pracuj w odzieży i obuwiu roboczym,
  • zadbaj o bezpieczeństwo transportu osób i towarów,
  • zapewnij opiekę dzieciom podczas wykonywania prac polowych.

Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach.

M. Tamborska