W czwartek, 23 czerwca oficjalnie odsłonięto tablicę z nazwą skweru Obrońców Ukrainy 2022. Teren zieleni w sąsiedztwie mostu św. Rocha - u zbiegu ulic Serafitek i Trasy Kórnickiej - jest symbolicznym miejscem pamięci, z którego mogą korzystać poznaniacy oraz ukraińska społeczność mieszkająca w Poznaniu.

- To spotkanie jest symbolicznym gestem wsparcia poznańskiej społeczności dla Ukrainek i Ukraińców, którzy doświadczają tragedii wojny - podkreślał Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. - Nawiązujemy nim wprost także do przesłania, jakie niesie Poznański Czerwiec. 66. rocznicę tych wydarzeń obchodzić będziemy za kilka dni. 

Wolność, której pragnienie zostało krwawo spacyfikowane na ulicach naszego miasta, jest częścią poznańskiej tożsamości. Dziś poznanianki i poznaniacy są w tym pragnieniu solidarni z Ukrainą. 

Pod koniec lutego 2022 r. poznańskie organizacje pozarządowe współpracujące w ramach 

Cyryl Club zainicjowały zbiórkę podpisów w celu utworzenia w Poznaniu skweru upamiętniającego bohaterskich obrońców Ukrainy. Pod petycją podpisało się kilkaset osób z różnych stron Polski, a także wielu Ukraińców, którzy do stolicy Wielkopolski przybyli bezpośrednio z ogarniętego wojną kraju.

Petycja wraz z podpisami została złożona do Rady Miasta Poznania z prośbą o natychmiastowe rozpatrzenie. Po spotkaniach przedstawicieli platformy Cyryl Club, Instytutu Poznańskiego i Projektu Poznań z radnymi Miasta Poznania wspólnie uzgodniono, że skwer będzie nosił nazwę Obrońców Ukrainy 2022 i będzie zlokalizowany w pobliżu mostu św Rocha i Politechniki Poznańskiej.

- Pomysł, by w Poznaniu upamiętnić miejsce w przestrzeni publicznej, poświęcając je bohaterskim Ukraińcom, walczącym o wolność swoją, ale pośrednio również naszą i całej zagrożonej Europy powstał już dzień po wybuchu wojny - podkreślał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. - Inicjatyw z tym związanych było bardzo wiele, wszystkie wyrażały głęboką potrzebę takiego miejsca w Poznaniu. Rada Miasta zgodnie przystąpiła do wskazania miejsca i podjęła uchwałę bez żadnych sporów, w zgodnym przekonaniu, że zbrodnie dokonywane przez Federację Rosyjską na terenach Ukrainy są nie do zaakceptowania.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Poznaniu skweru Obrońców Ukrainy 2022 złożyły wspólnie ponad podziałami politycznymi trzy kluby radnych - Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Poznania. Uchwałę podjęto 5 kwietnia 2022 r.

- Już od 24 lutego na wszelkie możliwe sposoby pokazujemy solidarność z walczącymi o swoją ojczyznę Ukraińcami - mówił Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. -  Powstanie skweru Obrońców Ukrainy 2022  jest tylko kolejnym - choć symbolicznym i ważnym - gestem wsparcia. Dziękuję pomysłodawcom tej inicjatywy. Dzisiejsze obchody osadzone są w wyjątkowym dla poznaniaków czasie. W 1956 roku mieszkańcy stolicy Wielkopolski podjęli trudną walkę z reżimem. Podobny heroiczny bój toczą dziś obywatele Ukrainy.

Podczas uroczystości list Szymona Szynkowskiego vel Sęk, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odczytała Iwona Brzozowska, dyrektorka biura poselskiego. 

- Pomysł utworzenia skweru zrodził  się spontanicznie - wyjaśniał Kevin Nowacki, koordynator platformy Cyryl Club. - Najpierw zorganizowaliśmy zbiórkę żywności oraz najbardziej potrzebnych środków. Chcieliśmy jednak zrobić coś więcej, co wyraźnie zaznaczy nasze poparcie dla barbarzyńsko zaatakowanej Ukrainy, która broni bohatersko swojej ziemi od pierwszego dnia wojny. Chcieliśmy tym samym wyrazić ogromny sprzeciw dla represyjnej władzy rosyjskiej, której miejsce jest na śmietniku historii. 

Na zakończenie uroczystości dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 83 "ŁEJERY" im. Emilii Waśniowskiej zaśpiewały piosenkę "Ukraina" z tekstem Marcina Przewoźniaka i Oksany Hamerskiej oraz muzyką Mariusza Matuszewskiego. Utwór jest wyrazem sprzeciwu wobec tragedii, jaką przeżywają nasi sąsiedzi.

AW