Zakończył się remont nawierzchni jezdni na ul. Polnej. Poprawił się komfort i bezpieczeństwo.

Przed rokiem wyremontowany został łazarski odcinek ul. Polnej. W tym roku nowa nawierzchnia została ułożona na jeżyckiej części, czyli pomiędzy ul. Bukowską a ul. Dąbrowskiego.

Z uwagi na znaczenie ul. Polnej dla ruchu w tej części Poznania - prace, które rozpoczęły się na początku maja, były prowadzone etapami. Tak, by przez cały czas zapewnić przejezdność.

W trakcie remontu zerwana została stara, już zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce jest ułożona nowa. Wyregulowane zostały także wpusty studzienek oraz wymalowano nowe oznakowanie poziome. Dzięki temu zwiększył się komfort przemieszczania się oraz poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obecnie przygotowywane są odbiory techniczne. Koszt prac na ul. Polnej to około 850 tysięcy złotych.

ZDM