Młode poznanianki i poznaniaków wspierać będzie Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich. Właśnie ogłoszono konkurs na to stanowisko. To odpowiedź na oczekiwania oraz potrzeby dzieci i młodzieży z poznańskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Do zadań rzecznika należeć będzie m.in. zapewnienie uczennicom i uczniom merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw.

 Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich będzie pełnić swoją funkcję społecznie. Osoba sprawująca tę rolę zostanie wyłoniona przez komisję konkursową. Termin zgłoszeń mija 27 maja. 

- Młodzi ludzie powinni być świadomi nie tylko swoich obowiązków. Muszą wiedzieć także, jakie prawa im przysługują. Wierzę, że edukacja młodych poznanianek i poznaniaków wpływa pozytywnie na rozwój naszego miasta. Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich to już kolejna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Mam nadzieję, że osoba wybrana na to stanowisko stanie na wysokości zadania i będzie dobrze realizować powierzone jej zadania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Rolą nowo powołanego rzecznika będzie upowszechnienie wiedzy na temat praw ucznia wśród społeczności poznańskich szkół, w tym prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do młodych ludzi, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Do jego zadań należeć będzie także przeciwdziałanie naruszeniom praw uczennic i uczniów, jeśli taka będzie potrzeba. Rzecznik będzie odpowiadał m.in. za zapewnienie młodzieży merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw, propagowanie działań mediacyjnych między członkami społeczności szkolnej, a także współpracę z samorządem uczniowskim i Młodzieżową Radą Miasta. 

Rzecznik będzie pełnić swoją funkcję społecznie. Zostanie wyłoniony w drodze ogłoszonego właśnie konkursu. Do współpracy może zapraszać inne instytucje, organizacje i osoby, w szczególności specjalistów, ekspertów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie ze swoich działań rzecznik składać będzie do Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Ze strony Miasta nadzór nad jego działalnością sprawować będzie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. 

Inicjatywę powołania Rzecznika Praw Uczniowskich popiera Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

Oferty należy składać poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego online. Więcej informacji o trwającym konkursie można znaleźć na BIP Poznań.

AJ