Po wielu miesiącach intensywnych przygotowań ruszył poznański system gospodarki odpadami. Za nami pierwsze odbiory i czas na płatności.

Sposób dostarczenia indywidualnych numerów kont różni się w zależności od sposobu składania deklaracji. W przypadku korzystania z portalu Przyjazne Deklaracje, numer rachunku do wpłaty przekazywany jest na skrzynkę ePUAP. W sytuacji złożenia papierowej deklaracji, numer do wpłaty przekazywany jest pocztą tradycyjną. Numery kont są na bieżąco generowane i dostarczane. 

W ostatnim czasie skala napływania dokumentów była bardzo duża, tylko przez ostatnie 6 tygodni do urzędu wpłynęło 36 tysięcy deklaracji ze wszystkich 44 tysięcy, które do dziś zostały złożone. W związku z tym podjęto decyzję o uproszczeniu procedury poboru opłat od mieszkańców, do których indywidualny numer rachunku bankowego jeszcze nie dotarł. Wychodząc naprzeciw tym osobom uruchomiono ogólny numer konta do dokonania płatności.

Poznaniacy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, powinni dokonać opłaty za styczeń na ogólny nr rachunku bankowego: 62 1020 4027 0000 1302 1697 6010. W tytule należy wpisać: opłata za odpady, podać imię, nazwisko i PESEL (wpisują osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (wpisują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości. Jako odbiorcę przelewu należy podać: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Informacje dot. zaksięgowania opłaty można uzyskać za pośrednictwem:

Błędna wpłata

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP napływają również głosy mieszkańców, którzy omyłkowo dokonali wpłaty za odpady na rzecz Związku Międzygminnego GOAP. Tego rodzaju pomyłka nie zwalnia z dopełnienia obowiązku płatności wobec Miasta Poznania. W takim przypadku kwotę wynikającą z deklaracji należy wpłacić na indywidualny nr konta, przesłany przez Urząd Miasta Poznania lub w przypadku jego braku na ogólny nr konta (informacje, jak prawidłowo zrobić przelew za odpady do UMP, znajdują się w artykule na stronie Wszystko o odpadach). 

Z wnioskiem o zwrot kwoty błędnie przesłanej na konto ZM GOAP należy zwrócić się do związku, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty). Pismo należy wysłać na adres: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.

Pracownicy urzędu miasta proszą, aby w celu uniknięcia dodatkowych opłat związanych z ewentualnym powstaniem odsetek czy wysłaniem upomnień, dokonywać wpłaty za styczeń 2022 r. na właściwy numer rachunku. Jednocześnie informują, że urząd nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu klientów o zwrot błędnie wpłaconej należności, ani nie odpowiada za termin zwrotu błędnie przesłanej kwoty na konto ZM GOAP.

W przypadku pytań do ZM GOAP należy kontaktować się ze związkiem:

  •  pod numerem telefonu: 61 646 22 22
  • adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje na temat zmian w gospodarce odpadami można znaleźć na stronie Wszystko o odpadach

WGK/ AJ