Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził wiele inwestycji drogowych, usprawniających ruch i zwiększających komfort życia w Poznaniu.

Jednym z wykonanych zadań była przebudowa skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej. Kierowcy zyskali nową nawierzchnię jezdni, a piesi większe bezpieczeństwo. Dzięki zainstalowaniu wyspowych progów zwalniających na wszystkich trzech wlotach skrzyżowania, samochody jadą wolniej. Poszerzenie samego skrzyżowania umożliwiło natomiast przejazd pojazdów komunikacji publicznej.

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził pierwszy etap przebudowy ul. św. Rocha. Wcześniej pomiędzy ul. Serafitek a mostem św. Rocha było klepisko, które pod wpływem deszczu i parkujących samochodów pokrywało się błotem i kałużami. Po zakończeniu prac kierowcy zyskali nowe miejsca postojowe, a piesi i rowerzyści wygodną drogę. Pojawiło się oświetlenie uliczne, przybyło również drzew.

Na ulicy Floksowej ZDM wybudował nowe chodniki (była to kontynuacja prac z poprzednich lat). Piesi mogą wygodniej poruszać się także po południowej stronie ulicy Kurpińskiego. Podobnie jest na ulicach: Krapkowickiej (na odcinku od ul. Junikowskiej do ul. Ziębickiej), Cyniowej (od ul. Astrowej do ul. Gerberowej) oraz Hrynakowskiego, gdzie dodatkowo zamontowano oświetlenie drogowe.

Na ul. Jaworowej Zarząd Dróg Miejskich doprowadził do powstania chodnika i nowych miejsc postojowych, ławek i stojaków rowerowych. Na ul. Jawornickiej natomiast oprócz chodnika jest teraz także ciąg pieszo-rowerowy.

Rodzice mogą wygodniej i bezpieczniej odprowadzać dzieci do Przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego, gdzie ZDM przebudował drogę i chodnik oraz zamontował nowe oświetlenie. Jaśniej jest także na ul. Hezjoda i ul. Szuwarowej, gdzie są nowe lampy uliczne. Przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Hetmańskiej i Dmowskiego, tak by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich użytkowników.

W tunelu Łomżyńska pod ul. Warszawską ZDM zamontował platformy przyschodowe. Dzięki nim opiekunowie z dziećmi w wózkach czy osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej dostać się na przystanki komunikacji lub na drugą stronę ulicy.  Z tego też powodu przebudowano dojścia i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do przychodni przy ul. 28 Czerwca 1956 roku, na wysokości budynku 275.

Pełne bariery ochronne zamontowano na ul. Garbary przy kościele pw. św. Franciszka Serafickiego. Zabezpieczenie ma chronić pieszych na wąskim chodniku pomiędzy jezdnią a budynkiem świątyni.

Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku przy kolejnych skrzyżowaniach pojawiła się sygnalizacja akustyczna, mająca zwiększyć bezpieczeństwo przy przekraczaniu jezdni. Taką zamontowano np. na połączeniu ulic Piłsudskiego i Inflanckiej.

To tylko część ubiegłorocznych robót, wykonanych przez ZDM, których celem jest poprawa komfortu życia poznaniaków i ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich będzie prowadzić kolejne tego typu prace - ich lista jest obecnie zatwierdzana.

ZDM/ AJ