Od piątku, 21 stycznia nie będzie możliwości wjazdu z ul. Zwierzynieckiej w ul. Mickiewicza. Na tej ostatniej wyłączony zostanie też kontraruch rowerowy - na odcinku między ul. Sienkiewicza a Zwierzyniecką.  Dla kierowców i rowerzystów wytyczone będą objazdy.

Trwa przebudowa ul. Zwierzynieckiej - prace toczą się na północnej części tej ulicy, na odcinku od ronda Kaponiera do ul. Gajowej, gdzie pojawi się dwukierunkowa droga rowerowa. Ze względu na postęp robót, konieczna jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza.

Planowany termin obowiązywania zmian to 21-26 stycznia (od piątku do środy). Wyłączony z ruchu zostanie wjazd w ul. Mickiewicza z ul. Zwierzynieckiej. W tym czasie wykonywane będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej: budowa dwóch studni i wpustów ulicznych. Objazdy wytyczone zostaną ulicami: Zeylanda, Bukowską, Kraszewskiego i Sienkiewicza. 

Wyłączony zostanie też kontraruch rowerowy na ul. Mickiewicza, między ul. Sienkiewicza a Zwierzyniecką, gdyż nie będzie możliwości wjazdu z ul. Mickiewicza w Zwierzyniecką. Objazd dla rowerzystów wyznaczony zostanie ul. Sienkiewicza i Gajową.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie robót i zwracanie uwagi na oznakowanie. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wiosnę.

 PIM/AW