Rusza V edycja konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich", który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. Aplikacje należy składać do 13 lutego.

Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych osób, zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i  życie miasta. Inicjatywa ma zachęcić młodzież do aktywności i wpływania na swoje najbliższe otoczenie. 

Samorządy uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, uczą się pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją. Przed każdą edycją konkursu organizowane są warsztaty dotyczące tworzenia projektów oraz współpracy w zespole. 

FILM

- Realizowane projekty angażują całą społeczność uczniowską i uczą młodzież działać zespołowo. Cieszymy się, że dzięki środkom Miasta w ostatnich czterech edycjach konkursu udało się zrealizować  już ponad 100 ciekawych pomysłów. Młodzież zorganizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W wielu szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów strefy do nauki i wypoczynku - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Uczniowie będą mogli pozyskać do 2 000 zł na projekt. W przypadku zespołów szkół ponadpodstawowych będzie możliwość zgłoszenia jednego projektu przez każdy typ placówki, działającej w trybie dziennym, wchodzącej w skład zespołu. Łącznie na realizację konkursu Miasto Poznań przeznaczy 70 tys. zł.

FILM

Aplikacje (na formularzu wniosku) należy przesyłać do 13 lutego wyłącznie w postaci elektronicznej (format Word), za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Urzędu Miasta Poznania na ePUAP:/UMPoznan/SkrytkaESP. Dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania

"Fundusz Samorządów Uczniowskich" utworzono z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Konkurs jest elementem "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025".

Więcej informacji na temat konkursu udziela Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

WRMiWM/ AJ