Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Srebrnej, na odcinku pomiędzy ul. Grotkowską i Ścinawską. Prace rozpoczną się po zakończeniu okresu zimowego.

Poszerzenie jezdni, budowa nowego chodnika, wykonanie odwodnienia i zjazdów do posesji - to najważniejsze zmiany, jakie w nadchodzącym roku czekają fragment położonej na Junikowie ul. Srebrnej. Zgodnie z umową z wykonawcą prac budowlanych, roboty pomiędzy ul. Ścinawską i Grotkowską rozpoczną się po zakończeniu okresu zimowego i potrwają do 80 dni.

Jezdnia ul. Srebrnej będzie wykonana z betonu asfaltowego i zostanie poszerzona do 6 metrów. Po prawej (południowej) stronie powstanie chodnik o szerokości 2 metrów, ułożony z płyt betonowych (50x50cm). Przecinające go zjazdy na prywatne posesje będą zbudowane z kostki betonowej. Do odwodnienia ulicy posłużą ścieki z kostki betonowej, ułożone po obu stronach jezdni, którymi woda spływać będzie do kanalizacji deszczowej. 

Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ul. Grotkowską. Stanie się ono skrzyżowaniem wyniesionym, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu (sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 54).

Koszt przebudowy ul. Srebrnej wyniesie blisko 600 tysięcy złotych.

ZDM