Badania nieniszczące NDT – na czym polegają?

Badania nieniszczące to różne metody i techniki badawcze stosowane w celu wykrycia wad materiałów i określania ich stanów bez negatywnego wpływu na ich materię. Najczęściej stosowane w przypadku metali i ich połączeń dla konstrukcji stosowanych w przemyśle, energetyce, petrochemii czy stocznictwie ale znajdują zastosowanie również w przypadku tworzyw sztucznych i ceramiki. 

Badania nieniszczące NDT- czym się charakteryzują?

 Badania nieniszczące NDT prowadzone przez firmę Navitest znajdują zastosowanie w sprawdzaniu złączy spawanych, odkuwek i odlewów. Jednak ze względu na swoje możliwości mogą być zastosowane również w przypadku materiałów laminowanych, polimerowych, betonowych czy poszczególnych elementów elektronicznych. Zastosowanie tych metod doskonale sprawdza się w diagnostyce i monitoringu instalacji, w których pozwala wskazać miejsca wymagające korekty co zapobiega występowaniu niebezpiecznych sytuacji i awarii. Najbardziej polecane są metody badań ultradźwiękowych, penetracyjnych i radiograficznych.

Badania ultradźwiękowe- technika objętościowa 

Badania ultradźwiękowe to jedna z technik objętościowych, dzięki której możliwe jest wykrycie wad w objętości badanych materiałów. Ta technika wykorzystuje zjawisko fali ultradźwiękowej w badanych materiałach, która rozchodzi się po materiałach (ale nie jest wprowadzana do materiału). To badanie obserwacyjne dla impulsów i informacji pozwalające na sprawne wykrycie nieciągłości podpowierzchniowych i powierzchniowych.

Badania penetracyjne PT- technika wizualna

Badania penetracyjne to technika wizualna stosowana w celu wykrywania płaskich i wąskoszczelinowych nieciągłości oraz nieszczelności złączy. Stosowane skutecznie w materiałach ferromagnetycznych, stopach i stalach. Przeszkodą do badań tą metodą są materiały o trudnych kształtach i porowatej strukturze. Działanie tej techniki opiera się na przenikaniu penetrantu do nieciągłości. Może być ono wykonywane zarówno ręczne jak i w sposób automatyczny.

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne polegają na zastosowaniu promieniowania w celu rejestracji obrazu prześwietlanego i uzyskania wyników. Służą do wykrywania nieciągłości materiału, powstających podczas eksploatacji oraz procesów produkcji w przypadku złączy spawanych i innych wyrobów hutniczych. Badania te pomagają wykrywać wszelkie wady zarówno o charakterze płaskim jak i przestrzennym.

Badania nieniszczące i ich zastosowanie

Metody badań NDT sprawdzą się w przypadku:

  • budownictwa,
  • hutnictwa,
  • stocznictwie,
  • przemyśle energetycznym,
  • branży chemicznej i petrochemicznej ale nie tylko.

Dzięki możliwościom wybrania skutecznej metody spośród wielu możliwości mamy pewność, że podejmowane działania pozwolą wyeliminować wszelkie błędy związane z wadami i nieciągłościami materiałów, które powodują dodatkowe obciążenia finansowe.

Badania te pozwalają wykryć nieciągłości materiałów w przypadku:

  • złączy spawanych,
  • złączy lutowanych,
  • wyrobów plastycznych,
  • odkuwek i odlewów,
  • ceramiki i tworzyw sztucznych.

Dzięki nim możliwe jest wykrycie występujących na powierzchni rys, pęknięć, uszkodzeń czy nieszczelności.

Wykorzystaj możliwości badań NDT w swoim przedsiębiorstwie 

Badania nieniszczące NDT pozwalają wykryć wszelkiego rodzaju nieszczelności i nieciągłości w materiałach bez negatywnego wpływu na badane obiekty. Zastosowanie tych działań ma pozytywny wpływ na całość produkcji, dzięki czemu warto je wykorzystać.