Pod koniec listopada podpisana została umowa na budowę chodnika od ul. Naramowickiej w stronę ul. Jasna Rola.

Piesi poruszający się ul. Bolka zyskają bezpieczną i wygodną drogę przejścia pomiędzy budynkiem przy numerze 217, a ul. Naramowicką. Obecnie południowa strona ul. Bolka pozbawiona jest na tym odcinku chodnika, a przechodnie korzystają z nieutwardzonego pobocza. 29 listopada podpisana została umowa, dzięki której ten stan rzeczy ulegnie zmianie.

Na stumetrowym odcinku od ul. Naramowickiej w stronę ul. Jasna Rola wybudowany zostanie chodnik z betonowych płyt wraz z przejściem dla pieszych przez zachodni wlot skrzyżowania ul. Bolka i Naramowickiej. 

Budowa chodnika na ul. Bolka powinna zakończyć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Jej koszt wyniesie 126,5 tysiąca złotych i zostanie sfinansowany ze środków Rady Osiedla Naramowice.

ZDM