Ochrona ptaków i nietoperzy w miastach oraz przeciwdziałanie niszczeniu siedlisk i miejsc rozrodu - to ważne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji, organizowanej przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wydarzenie zaplanowano na 9 grudnia, w formule online. 

Do prezentacji swoich doświadczeń związanych z ochroną przyrody, zaproszono przyrodników oraz osoby reprezentujące środowiska samorządowe, naukowe i prawnicze. Spotkanie będzie stanowić forum dla wymiany poglądów dotyczących działań zapobiegawczych, ochronnych i naprawczych, dotyczących ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni.

Konferencja "Standardy ochrony ptaków i nietoperzy w miastach - przykład Poznania" odbędzie się 9 grudnia, w godzinach 10:00 - 14:15.Ze względu na pandemię, wydarzenie będzie miało formułę online. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program, znajdują się na stronie ptakiinietoperze.pl. Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, przekazany zostanie link do połączenia ze studiem konferencyjnym.

WKiOŚ/ AJ