Ulica położona na Strzeszynie zyskała kilkanaście latarni z nowoczesnymi oprawami LED.

Poruszanie się ul. Hezjoda, szczególnie pieszych, stało się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Zakończyły się prace przy montażu oświetlenia na tej ulicy. Pomiędzy ul. Literacką, a Homera stanęło łącznie 17 latarni z LED-owymi oprawami. Ich zadaniem jest oświetlenie chodnika, jezdni i parkingu. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa na dojściu do szkoły podstawowej nr 1, zamontowana została dodatkowa latarnia za skrzyżowaniem z ul. Homera.

Prace związane z powstaniem oświetlenia kosztowały ponad 200 tysięcy złotych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Strzeszyn.

ZDM