Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Tylko do 30 listopada można składać wnioski do nowego miejskiego programu "POZnań - i zamieszkaj". W jego ramach można ubiegać się o najem - po cenach niższych niż rynkowe - jednego z komfortowych lokali, które powstaną na Strzeszynie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują jej założenie lub też myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

"POZnań - i zamieszkaj" stanowi alternatywną i tańszą, a przede wszystkim stabilniejszą, formę najmu w stosunku do najmu na rynku komercyjnym. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania przez najemcę z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu.

Miejski program gwarantuje:

 • stabilność i długotrwałość najmu - 15 lat z możliwością przedłużenia,
     
 • pewnego i transparentnego wynajmującego - spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w całości należy do Miasta Poznania, 
     
 • lokale wykończone w standardzie "pod klucz" - gotowe do umeblowania i zamieszkania, bez konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie,
     
 • umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego - nieprzekraczający 18 zł/m2,   
     
 • niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu - nie więcej niż 20%,
     
 • możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat - dopłata nawet w wysokości około 8 zł do m2 powierzchni mieszkania,
     
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Strzeszyn - zielone serce Poznania

Mieszkania będą zlokalizowane na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego.

W ramach I etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2024 r., powstanie 5 budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 m2 do 65 m2 oraz 6 lokali usługowych. Dostępne będą mieszkania 1, 2, oraz 3-pokojowe, wykończone w standardzie "pod klucz" - gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon. 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla pojawią się również zewnętrzne parkingi rowerowe. W projekcie uwzględniono budowę placu zabaw oraz miejsca z infrastrukturą sportową. W lokalach usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska. W pobliżu planowane jest utworzenie stacji roweru miejskiego.

Strzeszyn daje szerokie możliwości wypoczynku na łonie natury. To oaza spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch jezior - Rusałki oraz Strzeszyńskiego -  z infrastrukturą rowerowa oraz sportową. Osiedle jest także dobrze skomunikowane z pozostałą częścią miasta poprzez linie autobusowe nr 164, 170, 195 i 216. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole, szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.

Planowana jest także realizacja II etapu inwestycji, w ramach którego ma powstać ponad 350 lokali mieszkalnych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w programie składają wniosek do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, tj. warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

Punkty można uzyskać m.in. za liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby, które do tej pory zajmowały lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest rezygnacja z obecnie zajmowanego mieszkania.

Umowę najmu lokalu zawiera PTBS sp. z o.o., po zawarciu z osobą wpisaną na listę najemców umowy partycypacji oraz wpłaceniu partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania w terminie - do 30 listopada 2021 roku.

Wnioski należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami można składać także w formie papierowej, wrzucając je do skrzynki podawczej umieszczonej w budynku UMP przy ul. Matejki 50 lub wysyłając za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60- 770 Poznań. 

Wnioski złożone po 30 listopada oraz w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały udziału w naborze do programu.

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin Programu "POZnań - i zamieszkaj" dostępne są w załączniku oraz na stronach internetowych www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Inwestycja jest finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali.

Grunt pod budowę osiedla został wniesiony aportem do PTBS sp. z o.o. przez Miasto Poznań.

Realizatorem projektu jest Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

JZ

Załączniki