Utylizacja oleju spożywczego - co warto wiedzieć?

Olej może zatkać odpływ, powodując spiętrzenie ścieków. Może również zablokować syfon, uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków. Aby uniknąć tych problemów, przelej olej do pojemnika ze szczelnie przylegającą pokrywą. Następnie zanieś olej do lokalnego centrum recyklingu lub zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jakie są z tego korzyści?

Jak podejść do recyklingu oleju spożywczego?

Wydaje się oczywistym, że restauracje powinny używać jak najmniej oleju do gotowania. W końcu jeden gram tłuszczu zawiera 9 kcal. Ponowne wykorzystanie oleju do gotowania nie tylko zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ale także oszczędza pieniądze i chroni nas przed problemami z kanalizacją. Aby jednak osiągnąć ten cel, restauracje muszą pozbywać się zużytego oleju w sposób odpowiedzialny.

Przede wszystkim, restauracje nigdy nie powinny wyrzucać zużytego oleju do kanalizacji. W wielu miejscach jest to niezgodne z prawem. Niektóre miasta, mają programy recyklingu oleju z frytownic, ale większość miast na świecie jeszcze tego nie robi.

Jeśli restauracje są zmuszone do recyklingu oleju, powinny robić to w sposób korzystny dla środowiska. Nie można wylewać go do kanalizacji ani też używać przetworzonego oleju do ponownego podgrzewania jedzenia. Utylizacja oleju do bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko, szczególnie jeżeli jesteśmy właścicielami restauracji.

Sam olej nie powinien być poddawany recyklingowi w ramach konsumpcji. Zużyty olej kuchenny składa się z wielu różnych substancji chemicznych. Niektóre z nich są toksyczne, w tym heksan, toluen i ksylen. Te chemikalia powinny być odfiltrowane zanim olej ponownie zostanie przetworzony na inny produkt.

Restauracje powinny upewnić się, że podejmują wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Kuchnia jest jednym z głównych źródeł odpadów.  Niektóre czasopisma sugerują, że gdybyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z tego, ile oleju kuchennego wyrzucamy, bylibyśmy zszokowani. Nigdy nie kupilibyśmy w sklepie produktu, o którym wiedzielibyśmy, że zostanie zutylizowany przez kanalizację, więc dlaczego nadal pozbywamy się zużytego oleju w ten sposób?

Większość olejów spożywczych można poddać recyklingowi poprzez serwis recyklingu olejów spożywczych. Oleje mogą być przetworzone na biodiesel, który jest formą biopaliwa wykonanego z tłuszczów i olejów, które są zasobem odnawialnym.

Oleje są odbierane przez specjalistyczną firmę i przewożone do zakładu, gdzie są przetwarzane. Olej jest najpierw podgrzewany i filtrowany w celu usunięcia zanieczyszczeń i wody. Następnie w procesie chemicznym olej jest przekształcany na inny produkt.

Recykling oleju spożywczego to świetny sposób na zmniejszenie ilości oleju, który trafia na wysypiska śmieci, a także przyczynia się do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery.

Oleje są łatwopalne i muszą być przechowywane z dala od ciepła, iskier i światła. Takie środki ostrożności są podejmowane, aby zapobiec pożarom. Następnie olej jest przepompowywany do kontenerów i transportowany do rafinerii. Po rafinacji olej jest przepompowywany do tankowców. Następnie olej jest transportowany na rynek.