Po oddaniu do użytku części trasy tramwajowej na Naramowice - do ul. Włodarskiej - prace koncentrują się na pozostałych fragmentach. Równolegle budowany jest układ drogowy z węzłem na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej. Postęp robót w tym miejscu jest coraz lepiej widoczny, a w sobotę, 25 września planowane jest wprowadzenie jednodniowego ruchu wahadłowego na fragmencie ul. Lechickiej, który umożliwi kolejne prace.

Na Naramowicach pojawia się coraz więcej nowej infrastruktury. Zdecydowana większość torowiska jest już ułożona, powstają nowe drogi z chodnikami i trasami rowerowymi. Ważne prace konstrukcyjne toczą się również w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka, gdzie wznoszone są wiadukty: drogowy i tramwajowy. Jednocześnie zmienia się skrzyżowanie ulic Lechickiej i Murawa, gdzie na jeden dzień ruch będzie wahadłowy.

FILM

Wprowadzenie ruchu wahadłowego planowane jest na 25 września (sobota). W tym czasie realizowane będą prace wykończeniowe na ul. Lechickiej - w miejscu powstających azyli dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z ul. Murawa. Nie spowodują one zmian kierunków poruszania się i nie wpłyną również na rowerzystów i pieszych. Ruch będzie sterowany przez osoby uprawnione. Taka zmiana przewidziana jest na jeden dzień - po zakończeniu prac przejazd będzie możliwy tak jak do tej pory.

Wraz z kolejnymi etapami robót będzie wprowadzana nowa czasowa organizacja ruchu w rejonie węzła, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem. Niezmiennie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem i zwracanie uwagi na oznakowanie.

W miejscu skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej do tej pory wykonano już częściowo płytę wiaduktu tramwajowego i trwają przygotowania do podobnych prac na drogowym, gdzie aktualnie montowane są belki konstrukcyjne. Pod wiaduktem widać już nowy ślad ul. Lechickiej biegnącej w kierunku Wilczego Młyna. Budowany jest również docelowy układ łącznic, który jest wykorzystywany przy wprowadzaniu czasowych organizacji ruchu - część nowej infrastruktury już jest udostępniona kierowcom, np. rondo przy ul. Dworskiej. Budowa łącznicy między tym rondem a tzw. ul. Nową Naramowicką również jest już zaawansowana, widać także nowy ślad ul. Naramowickiej dobiegającej do wiaduktu od północy.

Torowisko tramwajowe na pozostałej części trasy jest już ułożone w zdecydowanej większości. Na odcinku od stacji paliw przy ul. Lechickiej do ul. Łużyckiej ustawiane są słupy trakcyjne, a pomiędzy tzw. ul. Nową Stoińskiego a ul. Błażeja rozwieszana jest już sieć trakcyjna. Między pętlą Wilczak a ul. Włodarską trwają ostatnie prace wykończeniowe, które nie wpływają na ruch tramwajów.

PIM