Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Rozpoczął się drugi etap renowacji elewacji budynków Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego na Łazarzu - odnawiane są zewnętrzne ściany sali gimnastycznej. Tymczasem spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła już przetarg, który wyłoni wykonawcę kolejnej części robót. 

Prace, których dotyczy nowy przetarg, obejmą wschodnią i zachodnią elewację budynku głównego.

- Celem prac jest zatrzymanie procesu degradacji elewacji, jej renowacja i przywrócenie pierwotnego wyglądu. Na powierzchni ścian zewnętrznych występują zabrudzenia, a najwięcej ubytków można dostrzec na ścianie wschodniej, noszącej jeszcze ślady z ostrzału z ciężkiego karabinu maszynowego podczas II wojny światowej. W ubiegłym roku dawny blask odzyskały południowa fasada budynku głównego oraz ogrodzenie. Świetność tego kompleksu oświatowego z początku XX wieku jest przywracana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W trakcie robót ceglane boczne elewacje zostaną oczyszczone i uzupełnione. Naprawione będą rysy i pęknięcia muru, a zniszczone cegły - wymienione z zachowaniem spójności kolorystycznej. Zabiegi konserwatorskie i rekonstrukcyjne przejdą również detale architektoniczne, a elementy stalowe - konserwację. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zaizoluje też przed wilgocią piwnice głównego budynku od strony południowej. Na wykonanie zadania będzie miał maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 3 sierpnia.

PIM/AW