Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Od czwartku, 22 lipca zgłoszenia zgonu będzie można dokonać wyłącznie w filii Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego przy ul. 23 Lutego 4/6.

Aby zgłosić śmierć bliskiej osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego wystarczy przygotować kartę zgonu (wystawia ją lekarz), dowód osobisty zmarłej osoby, oraz swój dokument tożsamości do okazania. 

Zgłoszenie zgonu można dokonać osobiście i przez pełnomocnika. Są na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej - 24 godziny od momentu śmierci. 

Więcej informacji o procedurze można znaleźć w BIP

Pozostałe sprawy z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego w dalszym ciągu są obsługiwane w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20.

JZ