Inny kierunek ruchu i porządkowanie parkowania czeka ulicę Potockiej na odcinku od ul. Lodowej do ul. Kolejowej. Prace przy oznakowaniu poziomym prowadzone będą wieczorem i w nocy.

Pierwsze prace na ul. Potockiej, związane z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania, zostały zrealizowane już w maju tego roku. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pomiędzy ul. Głogowską i Lodową. Podział robót na dwa etapy był konieczny z uwagi na modernizację sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej - aby ją przeprowadzić, trzeba było wdrożyć nową organizację ruchu na wspomnianym fragmencie ul. Potockiej. Teraz nowe oznakowanie pojawi się na odcinku od ul. Lodowej do ul. Kolejowej.

Ulica Potockiej stanie się jednokierunkowa od ul. Lodowej w stronę ul. Łukaszewicza. Dalej, do skrzyżowania z ul. Kolejową utrzymany będzie ruch dwukierunkowy. Parkowanie będzie odbywać się na miejscach równoległych po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Lodowej do ul. Dmowskiego i po stronie południowej pomiędzy ul. Dmowskiego i Łukaszewicza. Od ul. Łukaszewicza do ul. Kolejowej również można będzie parkować tylko po stronie południowej, ale już na miejscach prostopadłych. Ponadto organizacja ruchu będzie dostosowana do obowiązującego prawa w Polsce, co oznacza, że z parkowania będą wyłączone przestrzenie położone w odległości mniejszej niż 10m od przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Na jednokierunkowym odcinku ul. Potockiej wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Cała ulica wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości "Tempo 30". Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Łukaszewicza i Kolejową, na jezdni zamontowane zostaną wyspowe progi zwalniające. Skrzyżowania z ulicami Łukaszewicza, Dmowskiego i Lodową staną się równorzędne.

Prace przy wdrażaniu nowej organizacji ruchu na ul. Potockiej rozpoczną się i zakończą w środę, 23 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania korzystnej pogody. Z uwagi na prognozowaną w ciągu dnia wysoką temperaturę powietrza, oznakowanie poziome będzie malowane wieczorem i w nocy.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Potockiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Informujące o tym znaki drogowe zostały ustawione w terenie minimum 5 dni przed rozpoczęciem robót. Przypominamy, że pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

RB, ZDM