Rozpoczął się nabór na letnią edycję płatnych staży studenckich. To doskonała okazja, aby połączyć wakacje z doskonaleniem kompetencji. Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania, a także w Poznańskim Centrum Świadczeń i Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. CV należy składać do 30 czerwca. 

Letnia edycja staży w Urzędzie Miasta Poznania będzie realizowana od 3 sierpnia do 31 listopada. Program skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. O kompetencjach i zadaniach poszczególnych jednostek można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie Poznan.pl, w zakładce Staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc. Dlatego przed przystąpieniem do jego wypełniania warto zapoznać się z obszarem kompetencji i zadań biur i wydziałów.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami (odrębnie do każdego wydziału, biura i jednostki) zaplanowano na lipiec. Zostaną one przeprowadzone zdalnie (za pośrednictwem platformy Zoom).

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w pierwszym etapie programu - miesięcznych praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowy zlecenia na drugi etap programu - 3-miesięczny staż.

Autorski program praktyk i staży studenckich Urząd Miasta Poznania realizuje od 2003 roku. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Na 61 dotychczasowych edycji wpłynęło 35,7 tysięcy zgłoszeń. Na staż przyjęto dotąd około 4,5 tysiąca studentów i studentek.

Program Praktyk i Staży pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, przydatne na rynku pracy oraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy potwierdza fakt, że ponad 800 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo Urząd Miasta Poznania uzależnia realizację programu od obowiązujących wytycznych.

AJ