Co zrobić, by jeszcze bardziej poprawić warunki panujące w poznańskich szkołach i przedszkolach? Jakie są oczekiwania uczniów w kwestiach bezpieczeństwa czy komfortu nauki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mają dać ankiety skierowane do młodzieży, które pomogą w przygotowaniu strategii rozwoju oświaty dla miasta Poznania na najbliższe 10 lat.

Przygotowując ten strategiczny dokument miejscy urzędnicy zwrócili się po opinie do nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz szerokiego grona ekspertów. Jednak najważniejszy głos w tej dyskusji należy do uczniów i uczennic. To właśnie do nich w lutym trafiła ankieta, przygotowana przez specjalistów z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie rozpoczyna się drugi etap badań za pomocą ankiety online wśród społeczności uczniowskiej. Przedsięwzięcie ma charakter naukowy - koncepcja i narzędzia badawcze były tworzone w oparciu o sprawdzone teorie naukowe, podobnie będzie wyglądać analiza wyników. 

Badanie skierowano do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic liceów, techników i szkół branżowych. Jest ono w pełni anonimowe, a udział w nim dobrowolny. Informacja dotycząca ankiet wraz z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród społeczności uczniowskiej została przesłana do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Dyrektor placówki, po zapoznaniu się z wiadomością, decyduje o włączeniu się w projekt. W przypadku ucznia niepełnoletniego konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w badaniu (za pośrednictwem e-dziennika). Rodzice otrzymują również do wglądu formularz ankiety. Badanie prowadzone jest w poszanowaniu prawa dziecka do wyrażania własnych poglądów oraz swobodnej wypowiedzi. Szanowane jest także prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami i sumieniem.

Wypełnienie formularza zajmuje około 30 minut. Uczeń może przeanalizować ją w wolnej chwili, po lekcjach. Ankieta swoim zakresem obejmuje doświadczenia ze wszystkich lat spędzonych w szkole. To nie jest test - nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Pytania zostały dostosowane do możliwości i stopnia rozwoju dzieci i młodzieży - dotyczyły istotnych dla nich spraw. Warto podkreślić, że na etapie tworzenia ankiety udział wzięła Młodzieżowa Rada Miasta, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i projektów, promowanie idei samorządowej oraz inicjowanie projektów mających na celu wzbogacenie życia młodych poznaniaków i poznanianek. 

Link do ankiety został przesłany do wszystkich poznańskich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań z prośbą o udostępnienie uczniom i rodzicom (w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest wcześniejsza zgoda  rodzica/opiekuna). O szczegóły zainteresowani uczniowie mogą zapytać wychowawczynię lub wychowawcę.

AJ