Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W wielu zawodach aby móc przystąpić do wykonywania swoich obowiązków, musimy założyć na siebie odzież ochronną lub roboczą. W polskim prawie, obowiązek jej dostarczenia ciąży na pracodawcy. Jednak wielu pracodawców ma problem z prawidłowym wyborem odpowiedniego rodzaju ubrań dla pracowników. Sprawdźmy w takim razie, kiedy pracownik powinien dostać odzież roboczą, a kiedy ochronną.

Czy odzież ochronna i robocza to to samo?

Dla wielu pracodawców odzież robocza oznacza to samo, co odzież ochronna. Niestety, stosowanie tych określeń zamiennie nie jest prawidłowe. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami ubrań można znaleźć w kodeksie pracy, gdzie ustawodawca wskazuje jaki rodzaj ubrań pracowniczych obowiązuje poszczególnych pracodawców.

Podstawowa różnica, na którą trzeba zwrócić uwagę, to posiadanie odpowiednich atestów. Odzież ochronna musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, które poświadczają ochronę przed danym niebezpieczeństwem. W przypadku odzieży roboczej nie ma takich wymagań.

Dla kogo przeznaczona jest odzież robocza?

Odzież robocza BHP to ubrania przeznaczone do pracy, podczas której może występować zabrudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, które jednak mogą zniszczyć lub trwale zabrudzić prywatną odzież pracownika. Tego rodzaju odzież często jest stosowana do podkreślenia odrębności zawodowej lub stosowana do reklamowania poszczególnych firm. Dlatego odzieżą roboczą może być niemal każdy element garderoby np.: kurtki, spodnie, koszulki czy różne nakrycia głowy. Najczęściej spotyka się ją w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej czy medycznej. Do kategorii odzieży roboczej zalicza się również ubrania jednorazowe.

Odzież ochronna czy robocza? Sprawdź co wybrać dla swoich pracowników

Odzież ochronna – kiedy należy z niej korzystać?

Głównym zadaniem jakie jest stawiane przed odzieżą ochronną, to ochrona życia i zdrowia pracownika w miejscu pracy. Najczęściej są to ubrania wykonane ze specjalistycznych materiałów, które zakrywają lub zastępują odzież osobistą pracownika. Na rynku można zakupić różne rodzaje odzieży ochronnej, która chroni przed licznymi zagrożeniami i jest dostosowana do różnych zawodów i branż. W zależności od przeznaczenia można tu wyróżnić:

  • odzież ostrzegawcza – jej zadanie to zwiększenie widoczności pracownika,
  • odzież termiczna – służy do ochrony przez wysokim lub niskimi temperaturami,
  • odzież ochronna chemiczna – zabezpiecza przed kontaktem ze środkami chemicznymi,
  • odzież ochronna biologiczna – chroni przez kontaktem z niebezpiecznymi drobnoustrojami,
  • odzież chroniąca przed promieniowaniem – dedykowana pracownikom służb medycznych i chemicznych,
  • odzież chroniąca przed porażeniem prądem – zalecana dla osób pracujących z instalacjami elektrycznymi,
  • odzież ochronna ESD – stosowana w środowiskach z oparami substancji palnych i wybuchowych,
  • odzież chroniąca przez urazami mechanicznymi.

Nie istnieją przepisy, które dokładnie opisują w jaki sposób dobierać odzież ochronną dla pracowników. Dlatego jej wybór, w każdym przedsiębiorstwie, powinien opierać się przede wszystkim na oszacowaniu ryzyka w obrębie branży oraz uwzględniać specyfikę poszczególnych zawodów.