Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Komisja rekrutacyjna publikuje wyniki II etapu naboru do służby przygotowawczej-test sprawności fizycznej na 3 stanowiska: starszy ratownik, starszy ratownik kierowca oraz starszy specjalista).