Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W dniu 15.07.2020 r. funkcjonariusze zmiany drugiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 udali się na rozpoznanie terenów leśnych (Lasek Marceliński) będących od niedawna w obszarze chronionym jednostki. Założenie rozpoznania polegało na sprawdzeniu możliwości przejazdu drogami leśnymi samochodami GBA i GCBA oraz na pobraniu wody z naturalnego zbiornika przy pomocy pomp będących na wyposażeniu samochodów gaśniczych. Na miejscu ćwiczeń dowódca JRG 2, który nadzorował ćwiczenia podległych strażaków, omówił również techniki gaszenia pożarów lasów, sposoby dostarczania wody na duże odległości oraz zagrożenia wynikające z tego typu zdarzeń dla ratowników biorący bezpośredni udział w działaniach.

Opracował:
mł. ogn. Dawid Twardowski

Galeria: