Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

13, 14 i 15 lipca 2020 roku na podstawie dokumentacji ćwiczeń zatwierdzonej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wszystkie zmiany służbowe JRG-1 brały udział w ćwiczeniach nocnych, które miały miejsce na Jeziorze Strzeszyńskim.
Celem ćwiczeń było:
- sprawdzenie przygotowania strażaków do realizacji nurkowania w porze nocnej,
- omówienie zasad BHP podczas nurkowania nocnego,
- doskonalenie umiejętności wykonywania prac podwodnych w porze nocnej,
- budowa bazy prac podwodnych w porze nocnej,
- oświetlenie terenu prowadzenia działań na powierzchni oraz pola pracy dla nurków podczas wykonywania prac podwodnych przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu JRG-1,
- doskonalenie techniki operowania światłem pod wodą przez nurków,
- symulacja awarii światła podstawowego pod wodą,
- manewrowanie jednostkami pływającymi w warunkach nocnych,
- organizacja łączności zarówno na powierzchni jak i pod wodą oraz ich wzajemna korelacja,
- sprawdzenie możliwości użycia kamery MATAR pod wodą w porze nocnej,
- przygotowanie punktu medycznego w zakresie zabezpieczenia wykonywanych prac podwodnych.

Opracował: mł. kpt. Przemysław Przybyłowicz

Galeria: