Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W ramach ogólnopolskiej akcji ,,Jednośladem bezpiecznie do celu” policjanci z poznańskiej drogówki pełniący służbę na rowerach przypominali kierującym pojazdami jednośladowymi o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem.

Celem prowadzonych działań jest podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz wypracowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

Policjanci przypominają obowiązku obserwacji drogi i jej otoczenia, zachowania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, obowiązku stosowania się do sygnalizacji świetlnej, korzystania z elementów odblaskowych, używania kasków rowerowych oraz dbania o stan techniczny roweru i jego właściwe wyposażenie, którym jest:

z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej ( może być światło migające),
z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym tonie.

Aleksandra Tomczyk / PD.