Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci naszego emerytowanego funkcjonariusza mł. bryg. w st. spocz. Jerzego Małeckiego, Naczelnika Wydziału Administracyjno-Szkoleniowego w latach 1992 - 1995 Komendy Rejonowej PSP w Poznaniu.

Ś.p. mł.bryg. w st.spocz. Jerzy Małecki urodził się 7 sierpnia 1948 r. w Jastrzębnikach k. Nowego Tomyśla. Podczas wieloletniej służby obok obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk, wykonywał także przez cały czas czynności operacyjno – techniczne polegające na udziale w akcjach gaśniczych, kontrolowaniu jednostek straży pożarnych, uczestniczeniu w ćwiczeniach, zawodach i manewrach, a także na pełnieniu służb dyspozycyjnych w stanowisku kierowania. Najbardziej jednak związany z zagadnieniami organizacyjno-prawnymi oraz kadrowymi. Z powierzonych zadań służbowych wywiązywał się zawsze w sposób właściwy, dokładny i rzetelny. Posiadał duże zdolności organizacyjne, które z powodzeniem wykorzystywał w codziennej służbie, wykazując przy tym wiele inicjatyw na rzecz utrzymania porządku organizacyjnego w podległych komórkach.
Wykształcenie:
1966 r. ukończył IV liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
1977 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
W 1984 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej ukończył kurs podyplomowy z zakresu wybranych zagadnień pożarniczych dla absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Przebieg pracy zawodowej:
1.09.1973 – 30.06.1975 - st. podoficer i oficer w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Poznaniu;
1.07.1975 – 30.04.1976 oficer w Szkole Chorążych Pożarnictwa;
1.05.1976 – 30.11.1977 - inspektor w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Poznaniu;
1.12.1977 – 28.02.1979 – kierownik Służby Organizacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych Poznań;
1.03.1979 – 30.09.1982 - inspektor wojewódzki w KWSP Poznań;
1.10.1982 – 31.07.1986 - starszy oficer w KWSP Poznań;
16.02.1987 – 30.06.1992 Kierownik Służby Organizacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych Poznań;
1.07.1992 – 28.02.1995 - Naczelnik Wydziału Administracyjno -Szkoleniowego w Komendzie Rejonowej PSP Poznań;
Odznaczenia:
- brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1984 r.
- odznaka honorowa „ Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” – 1986 r.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24 czerwca 2020r. o godzinie 14.30 na cmentarzu komunalnym Junikowo.

Cześć Jego pamięci!

Sporządziła: mł.bryg. Emilia Kuczkowska, na podstawie akt osobowych funkcjonariusza