Bartłomiej Marernicki

Od 21 maja decyzją Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego Bartłomiej Maternicki będzie pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Bartłomiej Maternicki, jest nauczycielem mianowanym. Związany z ośrodkiem od 1995 roku. Ma duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz tyflopedagogiczne, a także w zakresie zarządzania oświatą. W ośrodku na stanowisku nauczyciela zawodu pracował 18 lat. Od 2012 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. szkół ponadgimnazjalnych, a od 2018 roku, po wprowadzeniu reformy oświaty, wicedyrektora ds. szkół ponadpodstawowych.

Od lat współpracuje on z różnymi pracodawcami, w tym m.in. z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej i Mistrzowskiej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Jest również autorem materiałów egzaminacyjnych oraz informatora dotyczącego nowych egzaminów.

– Ośrodek nie zejdzie ze szlaku, który wytyczyła dyrektor Maria Tomaszewska – deklaruje Bartłomiej Maternicki. – Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale prawdą jest też, że zdarzają się ludzie wyjątkowi, onieśmielająco mądrzy, którzy wpływają na bieg zdarzeń i kształtują historię. Mieliśmy ogromne szczęście, mogąc współpracować właśnie z taką osobą.

Bartłomiej Marernicki

Bartłomiej Maternicki – nowy dyrektor SOSWDN w Owińskach

Ośrodek w Owińskach to jedna z najważniejszych instytucji szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych w Polsce.
– Bardzo wysoko oceniam kompetencje i doświadczenie pana Bartłomieja Maternickiego, dlatego jestem spokojny o dalszy, tak prężny, rozwój naszego ośrodka. Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji, wprowadzonego na czas pandemii, możliwe było powierzenie, bez organizacji konkursu, pełnienia obowiązków nowemu dyrektorowi. Do 31 sierpnia 2021 roku mamy czas na organizację konkursu na nowego szefa – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Dzięki takiemu rozwiązaniu placówka, w czasie pandemii, nie pozostaje bez nadzoru i może dalej prowadzić swoją działalność. Tym bardziej, że w naszym ośrodku działają między innymi szkoła podstawowa jak i klasy maturalne.

Przypomnijmy, że przez minione 18 lat dyrektorem ośrodka prowadzonego przez powiat poznański była Maria Tomaszewska, która zmarła 10 maja, po ciężkiej chorobie. Całe swoje zawodowe życie poświeciła pracy z dziećmi uczącymi się w tym ośrodku.

Placówka może pochwalić się jedynymi w kraju i Europie Parkiem Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologicznym. Dzięki pieniądzom z budżetu powiatu poznańskiego i Unii Europejskiej, ośrodek w minionych latach przeszedł gruntowną rewitalizację i remont.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz