Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W dniu 05.12.19r. w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy ul. Krysiewicza odbyło się wspólne Mikołajkowe spotkanie profilaktyczne dla pacjentów ww. placówki. Przeprowadzili ją przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Radia „Eska” oraz funkcjonariusz z JRG-1. Podczas prelekcji każdy w przybyłych gości omówił charakter swojej pracy. Pouczono dzieci o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakie są numery do służb ratunkowych oraz jak z nich korzystać. Przekazano także niezbędne informacje jak zachować się i co robić w trakcie pożaru. W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym najmłodszym przedstawiono również w jaki sposób bezpiecznie korzystać z uroków tejże pory roku. Nie zabrakło również wielu pytań ze strony słuchaczy. Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety.

Galeria: