Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbył się finał X edycji powiatowego konkursu ekologicznego „Kochajmy nasze małe ojczyzny” pod patronatem starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs rozpoczął się etapem szkolnym obejmującym test składający się z trzydziestu pytań z zakresu wiedzy o środowisku oraz powiecie poznańskim. Po nim nastąpił etap gminny, w którym wyłoniono najlepsze szkoły oraz trzyosobowe reprezentacje z danej gminy. Na etapie powiatowym każdy uczeń rozwiązywał test składający się z czterdziestu pytań.

Najlepiej poradzili sobie z nim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie i w nagrodę otrzymali bony podarunkowe o wartości 600 zł. Drugą nagrodę w konkursie zdobyli reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół w Kórniku. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki. Podstawowym celem konkursu było uaktywnienie młodzieży oraz kadr pedagogicznych do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego oraz integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami ponadpodstawowymi powiatu poznańskiego.

Autor: Lucjan Wygnaniec
Zdjęcia: Anna Skalska