Prowadzony przez powiat poznański Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zakończył realizację projektu szkoleniowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w szkole. Projekt zrealizowany, przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu “Security in practice”, przebiegał trzy etapowo.

Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa, w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowaniu dalszych etapów szkolenia. Etap drugi, to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli ZS w Swarzędzu, pod kątem najbardziej prawdopodobnych, zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia. Ostatni najważniejszy etap, to zajęcia zintegrowane całej szkoły jednocześnie, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu, wszyscy uczniowie byli zapoznawani z zagrożeniami, a także praktycznie trenowali procedury bezpieczeństwa takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji, azyl w trakcie przerwy czy ewakuacja po eksplozji ładunku.

Wcześniej, 26 uczniów i nauczycieli szkoły, przeszło szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone przez Łukasza Sikorę oraz Krzysztofa Wira, byłych żołnierzy sił specjalnych z firmy W.I.R. SOF Med. Center. Obydwaj są jednymi z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a swoje doświadczenie zawodowe zbierali m.in. w trakcie udziału w wielu misjach bojowych, w tym w Iraku i Afganistanie.

Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko w prowadzonych tego typu zajęciach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia. W celu urealnienia szkolenia symulowano niektóre sytuacje niebezpieczne, takie jak m.in. eksplozja ładunku wybuchowego, co pozwoliło młodzieży na lepsze zrozumienie współczesnych zagrożeń, zmotywowało do koncentracji w trakcie szkolenia praktycznego, a także uatrakcyjniło samo szkolenie, co było bardzo często podkreślane przez nauczycieli i uczniów.

Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce. Przedmiotowe szkolenie pokazało także, jak przy pewnych zmianach organizacyjnych, znacząco można podnieść poziom bezpieczeństwa całej szkoły. Po krótkim wstępnym szkoleniu ewakuacja całej szkoły, bez względu na to, czy w trakcie lekcji czy przerwy, trwała około trzech minut, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa. Procedura „AZYL” mająca na celu odcięcie uczniów od działania napastnika z niebezpiecznym narzędziem – do 20 sekund.

Autor: Anna Cichocka-Majchrzak
Zdjęcia: Daniel Chojak