Profesjonalna i emocjonalna – taka była konferencja „Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza”. W poniedziałek 25 listopada przyciągnęła do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przedstawicieli instytucji i organizacji kultury, samorządów terytorialnych, instruktorów placówek terapii zajęciowej, osoby z niepełnosprawnościami, artystów, oraz wszystkich zainteresowanych.

Oś spotkania stanowiła przyszłość kultury, ale była to także okazja do podsumowania 9-letniego projektu społeczno-edukacyjnego 5 zmysłów, któregogłównym zadaniem jest szerzenie dostępu do wydarzeń kulturalnych wśród osób z niepełnosprawnościami. Minione osiem edycji zakończyły widowiska z pogranicza muzyki, tańca, teatru i sztuk wizualnych – w tym roku zamiast tworzyć kolejne wydarzenie artystyczne, organizatorzy postanowili przygotować podwaliny pod wieloletnią współpracę z instytucjami kultury.

Konferencję stanowiły trzy panele dyskusyjne, do których zaproszono zaangażowanych w pracę na rzecz inkluzji społecznej, wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Rozmawiano o projektowaniu oferty kulturalnej dostępnej dla wszystkich odbiorców oraz obecności osób z niepełnosprawnościami w sferze społecznej i artystycznej. Prelegenci podzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

Część “Kultura przyszłości. O sztukach włączających” prowadziła Agnieszka Misiewicz, pracująca na co dzień z osobami głuchoniewidomymi i zajmująca się również audiodeskrypcją. Kolejny panel – “Strefa pracy. O aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami” był autorstwa Pawła Gogołka, głównego organizatora i pomysłodawcy projektu 5 zmysłów, a Paulina Skorupska – teatrolożka, animatorka kultury, pedagożka teatru, kuratorka projektów społeczno-artystycznych – poprowadziła ostatnią część konferencji, zatytułowaną “Call to action. O zaangażowaniu artystów”. Wszyscy oni do rozmów zaprosili specjalnych gości.

Dyskutowano, także z udziałem publiczności, o niwelowaniu barier komunikacyjnych, infrastrukturalnych, ekonomicznych i społecznych, zastanawiano się nad rolą instytucji kultury w kształtowaniu społecznej wrażliwości, wreszcie – inspirowano do tworzenia zaangażowanych działań, które są kluczem do walki z dyskryminacją, do budowania oferty kulturalnej dbającej o podmiotowość wszystkich odbiorców.

W ramach Konferencji „Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza” promowano też nowe wydawnictwo koordynowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA – Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami. Atlas to siedem tematycznych zeszytów, do każdego rodzaju działalności kulturalnej przypisano konkretne rekomendacje, spostrzeżenia, porady. Od językowych niuansów i kwestii informacyjnych po gotowe wzory na rozwiązania ułatwiające wspólne cieszenie się każdą twórczością. Wersję elektroniczną wydawnictwa można pobrać: TUTAJ.

Organizatorem projektu 5 zmysłów i konferencji było Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, a współorganizatorem Centrum Kultury Zamek. Projekt jest dofinansowany m.in. ze środków powiatu poznańskiego.

Autor: Agnieszka Maciejewska
Zdjęcia: Marek Lapis