W dniu 17 października 2019 roku zmiana III z JRG 4 przeprowadziła rozpoznanie operacyjne Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach gm. Dopiewo.
Celem przeprowadzonego rozpoznania było między innymi:
• zapoznanie strażaków z obiektami znajdującymi się na terenie DPS-u,
• sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
• rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych,
• zaznajomienie z instalacjami i systemami przeciwpożarowymi występującymi w budynkach,
• sprawdzenie dróg dojazdowych i pożarowych,
• rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
Przeprowadzone rozpoznanie obiektu pozwoliło strażakom zdobyć cenną wiedzę na temat postępowania w budynkach, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który oprowadził strażaków po całym kompleksie DPS-u.

sporządził: str. Wojciech Jasiak
foto: st. str. Adam Śmigiel

Galeria: