Wyniki II etapu naboru do służby na stanowisko stażysty(docelowo starszy inspektor) w Wydziale Finansów