W dniu 07 października 2019 roku zorganizowane zostały ćwiczenia na obiekcie Uniwersytetu Ekonomicznego znajdującego się przy Al. Niepodległości 10, w których udział brali zarówno strażacy z JRG-1 oraz JRG-2.
Celem manewrów było przećwiczenie:
- współpracy strażaków z podmiotem administracyjnym podczas tego typu zdarzeń;
- doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań na poziomie taktycznym;
- organizacji łączności na poziomie taktycznym;
- ewakuacji dużej liczby osób z budynków publicznych;
- współpracy między przybyłymi jednostkami PSP;
Po zakończonych działaniach udano się na rozpoznanie operacyjne obiektu, które miało za zadanie zapoznanie strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń budynku, lokalizację głównego wyłącznika prądu oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także potencjalnymi zagrożeniami.

opracował: asp. Załęski Krzysztof

Galeria: