– Rozumiemy potrzeby osób z niepełnosprawnościami i staramy się im pomagać na różne sposoby. Jednym z nich było powołanie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – mówił wicestarosta poznański Tomasz Łubiński w trakcie w spotkania, podczas którego podziękowano członkom Rady kadencji 2015-2019 i jednocześnie wręczono nominacje na nową, czteroletnią kadencję. Ustępującej Radzie przewodniczyła Anita Wachowiak.

– W naszej działalności poruszaliśmy m.in. kwestie związane z mieszkalnictwem chronionym, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywizacji zawodowej, orzecznictwem wobec osób z niepełnosprawnościami, pułapce rentowej i wyuczonej bezradności. Członkowie Rady zostali także zaznajomieni z zasadami funkcjonowania instytucji i placówek działających na terenie powiatu poznańskiego, których działalność jest skierowania do osób niepełnosprawnych. Uczestniczyliśmy również w różnych spotkaniach organizowanych przez powiat – relacjonowała przewodnicząca.

– Rada jest jednak przede wszystkim organem doradczym starosty poznańskiego w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także realizacji ich praw. Jej zadaniem jest także opiniowanie powiatowych projektów na rzecz tej grupy społecznej oraz ocena ich realizacji – dodała Elżbieta Tonder, Powiatowy Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. I to właśnie ona jest jedną z pięciu osób, które znalazły się w nowo powołanej Radzie. Oprócz niej pracować w niej będą Irena Skrzypczak, Konrad Kołbik, Hubert Łaganowski oraz Krzysztof Błaszyk. Nowy przewodniczący wyłoniony zostanie podczas kolejnego posiedzenia.