09 września 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące zakupów inwestycyjnych na rok 2019, w szczególności realizowanych w ramach wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Komendant Miejski przedstawił zgromadzonej kadrze kierowniczej plany zakupowe w przedmiotowym obszarze. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Dziuba, który na ręce Komendanta Miejskiego przedłożył promesy WFOŚiGW na zakup agregatu do ładowania butli powietrznych oraz na zakup przyczepki ratowniczej do transportu sprzętu zaopatrzenia wodnego.

Opracowanie:
Wydział Kwatermistrzowski
KM PSP w Poznaniu

Galeria: