W dniu 07.06.2019 roku w JRG 9 w Mosinie zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został ogłoszony alarm „Burza”, który zarządzany jest w przypadku konieczności szybkiego zebrania całego stanu osobowego funkcjonariuszy w miejscu pełnienia służby. Zbiórka strażaków miała miejsce o godzinie 9:00. Punktualnie o tej godzinie Dowódca JRG 9 kpt. Roman Rembielak podsumował zrealizowane zadania w pierwszej połowie 2019 roku. Obecność całego stanu osobowego jednostki była doskonałą okazją do przeprowadzenia szkolenia, które obejmowało następujące tematy:
„Współdziałanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej podczas zdarzeń o charakterze masowym” oraz „Ewakuacja pacjentów podczas wystąpienia pożaru w szpitalu” – asp. Konrad Szymkiewicz
„BHP podczas pełnienia służby w PSP” – kpt. Łukasz Ostrowski
W części praktycznej przeprowadzono ćwiczenia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Ludwikowie.
Przebieg ćwiczeń wizytował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, który podczas spotkania z załogą w imieniu Komendanta Miejskiego wręczył decyzję personalną w sprawie mianowania na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG – 9 z dniem 1 czerwca 2019 kpt. Pawłowi Zielińskiemu.

Sporządził: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: str. Adam Adamkiewicz

Galeria: