Po raz 20. Jan Grabkowski, starosta poznański, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu powiatu poznańskiego. – Za każdym razem czuję olbrzymią satysfakcję, że nasza polityka finansowa jest przejrzysta, a prowadzone inwestycje odpowiadają zapotrzebowaniu mieszkańców – mówi Jan Grabkowski, który osobne podziękowania złożył Renacie Ciurlik, Skarbnik Powiatu w Poznaniu. Najwięcej pieniędzy w ubiegłym roku powiat przeznaczył na edukację, drogi, politykę społeczną i ochronę zdrowia. Nie zabrakło też funduszy na bezpieczeństwo i ochronę zabytków.

Podczas minionej sesji radni najpierw debatowali nad raportem o stanie powiatu, następnie głosowali nad votum zaufania dla Zarządu Powiatu w Poznaniu, by ostatecznie udzielić absolutorium. Taka nowość wynika ze zmian w ustawie o samorządzie terytorialnym. – Raport jest pierwszym tego typu dokumentem w 20-letniej historii funkcjonowania naszego samorządu. Dokumentem, który ukazuje ogrom zadań zrealizowanych na rzecz powiatu poznańskiego. Nasi pracownicy włożyli wiele pracy w przygotowanie tego dokumentu – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański, jednocześnie dziękując wszystkim pracownikom.

A jaki dla powiatu był 2018 rok? Radni w swych wystąpieniach, przed głosowaniem nad absolutorium, zgodnie podkreślali, że był zrównoważony i to zarówno pod względem finansowym, jak i inwestycyjnym. – Choć wielu zarzucało, że będzie to budżet wyborczy. Nic bardziej mylnego. Przy niewielkim kredycie, oddawaliśmy do użytku takie inwestycje jak Centrum Kształcenia Praktycznego, którego zazdroszczą nam samorządy w całym kraju – mówił podczas środowej debaty Seweryn Waligóra, radny powiatowy.

W 2018 r. dochody powiatu wyniosły ponad 347.017 mln zł, a wydatki 387.046 mln zł. Do budżetu centralnego trafiło aż 29 milionów złotych tzw. podatku janosikowego. Już od lat powiat najwięcej pieniędzy przeznacza na drogi i edukację. Podobnie było w minionym roku. – Rosnąca liczba mieszkańców sprawia, że musimy wciąż modernizować i poprawiać układ komunikacyjny, stąd na zarządzanie drogami powiatowymi wydaliśmy 115 milionów złotych. Drugim priorytetem jest edukacja, gdzie duży nacisk kładziemy na kształcenie branżowe – podkreśla starosta poznański.

Same inwestycje drogowe w ubiegłym roku kosztowały powiat poznański 75, 5 miliona złotych. Dzięki temu przebudowano i wyremontowano blisko 23 km, w tym m.in. ulicę Poznańską w Koziegłowach, skrzyżowanie w Więckowicach wraz z budową sygnalizacji. Powstał też most w Komornikach i 3-kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi Lusowo-Tarnowo Podgórne. Oddaliśmy też do użytku największą w historii powiatu inwestycję drogową – 7 kilometrowy odcinek od węzła Kleszczewo do Zalasewa. Koszt tego zadania wyniósł 28,5 mln zł.

103 miliony złotych powiat wydał na edukację i to zarówno na remonty i modernizację placówek, jak i programy edukacyjne czy stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Dzięki otwarciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (na które w ub. roku wydaliśmy 21,5 mln zł) młodzież ma supernowoczesne warunki do nauki w ponad 30 zawodach, takich jak: informatyk, logistyk, mechatronik czy technik-hotelarz. 8,9 mln zł trafiło do ZS w Bolechowie gdzie w tym roku kończymy kompleksową modernizację placówki, w której powstanie m.in. sala gimnastyczna. 7,3 mln złotych z kolei pochłonęły prace rewaloryzacyjne ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach, znajdującego się w dawnych obiektach pocysterskich.

Każdego roku coraz więcej pieniędzy powiat przeznacza na politykę społeczną i ochronę zdrowia. Nie inaczej było i tym razem. Łącznie 59,5 mln złotych trafiło m.in. do: powiatowych domów dziecka (5,4 mln zł), ośrodków wsparcia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (2,9 mln zł). Aż 14 mln złotych przeznaczono na Powiatowy Urząd Pracy. Jak co roku mieszkańcy powiatu mogli też skorzystać z wielu bezpłatnych programów profilaktycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szczepienia przeciwko HPV (240 tys. zł), pneumokokom (250 tys. zł) czy grypie (150 tys. zł).

Z kolei na poprawę bezpieczeństwa wydaliśmy w ubiegłym roku 3 mln złotych. – Mimo że nie jest to nasze zadanie, każdego roku staramy się dofinansowywać remonty komisariatów, zakup nowych radiowozów, czy narkotestów – wyliczał Jan Grabkowski. W budżecie nie zabrakło też dotacji na ratowanie zabytków. 1,4 mln złotych rozdysponowane zostało m.in. na remonty kościołów w: Sobocie, Lusowie, Kórniku, Długiej Goślinie czy Owińskach. Kolejny rok dofinansowywaliśmy też prace renowacyjne elewacji w Zamku Kórnickim.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz