18 maja 2019 roku uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie rozpoczęły się tegoroczne obchody poznańskiego Dnia Strażaka.

Główne uroczystości odbyły się przed ratuszem na Placu Powstańców Wielkopolski od złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów w hołdzie poległym powstańcom wielkopolski oraz ofiar II wojny światowej przez delegacje w składzie: Poseł Bartłomiej Wróblewski, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Dariusz Matczak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, w imieniu Prezydenta miasta Poznania – Z-ca Dyrektora Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Michał Lemański, Burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, Komendant Miejski PSP- bryg. Jacek Michalak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Wacław Zajączkowski .
Następnie dowódca uroczystości kpt. Jarosław Szewczyk złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Dariuszowi Matczakowi.
Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, wszystkich przybyłych gości powitał gospodarz, Burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina – Dariusz Urbański.
W dalszej części głos zabrał Poseł – Bartłomiej Wróblewski, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wacław Zajączkowski.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i odznaczeń.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał dyplom, który otrzymała st.ogn. Katarzyna Wolff z Wydziału Finansowego KM PSP Poznań. Dyplom Komendanta Głównego PSP wręczył Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Dariusz Matczak wraz z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu bryg. Jackiem Michalakiem.
Prezydium Zarządu Głównego OSP RP nadało 8 medali „Za zasługi dla Pożarnictwa.
Medal srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
- dh Paweł Grzeszczak z OSP Gowarzewo
- dh Gniewko Niedbała z OSP Puszczykowo
Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
- Dariusz Urbański – Burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina
- Waldemar Biskupski – Z-ca Burmistrza gminy Kostrzyn
- dh Krzysztof Cholewicki z OSP Łopuchowo
- dh Mateusz Durski z OSP Łopuchowo
- dh Tomasz Lewandowski z OSP Łopuchowo
- dh Krzysztof Wolniewicz z OSP Łopuchowo
Nie zabrakło wyróżnienia „najmłodszych stażem strażaków” za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał dh Krzysztof Nowicki z OSP Gowarzewo.
Następnie przyznano awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów-4 , aspirantów-14, podoficerów-31 oraz szeregowych-20.
Tradycyjnie już zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Poznania nagrody „Poznański Strażak Roku” oraz „Najlepszy Strażak Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Poznania”. Nagroda ta cyklicznie jest przyznawana od roku 1999, a jej pierwszym laureatem był mł. ogn. Robert Mieczyński z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Poznaniu. W tym roku pierwszą nagrodę oraz tytuł „Strażaka Roku” otrzymał kpt. Krzysztof Kraszewski z wydziału operacyjno-szkoleniowego, natomiast najlepszym „Strażakiem OSP miasta Poznania” został dh Bartosz Urbański z OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego. Wyróżnionym nagrody wręczali w imieniu Prezydenta miasta Poznania – Z-ca Dyrektora Wydziału Zarzadzania kryzysowego i Bezpieczeństwa Michał Lemański, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, Prezes Zarządu ZOSP RP dh Wacław Zajączkowski.
Również Starosta Poznański wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał nagrodę „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”.
Pierwsza nagroda „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” Państwowej Straży Pożarnej powędrowała w tym roku do st.asp. Krzysztofa Piechowiaka z JRG 8. W kategorii „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” wśród ochotników komisja konkursowa przyznała egzekwio dwa drugie i dwa trzecie miejsca. Drugie miejsce w konkursie otrzymali: dh Tomasz Stefaniak z OSP Krzyżowniki oraz dh Jakub Przybylski z OSP Tarnowo Podgórne. Trzecie miejsce w konkursie otrzymali dh Krzysztof Urban z OSP w Latalicach oraz dh Mateusz Nowak z OSP Czerwonak. Nagrody laureatom konkursu wręczali Starosta Poznański Jan Grabkowski, Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Paweł Kurosz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wacław Zajączkowski oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.
W uznaniu wieloletnich zasług i wkładu w rozwój ochrony przeciwpożarowej okolicznościowymi pamiątkami zostali wyróżnieni Poseł – Bartłomiej Wróblewski, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł.bryg. Dariusz Mataczak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, w imieniu którego pamiątkę odebrał Michał Lemański, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański . Okolicznościowe pamiątki zostały wręczone przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka Michalaka oraz mł.bryg. Jarosława Zamelczyka i mł.bryg. Rafała Kociembę - Zastępców Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Na zakończenie strażackiej uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili:
- mł.bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
-Jan Grabkowski - Starosta Poznański,
- w imieniu Prezydenta miasta Poznania – Michał Lemański – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarzadzania i Bezpieczeństwa UMP.

Po części oficjalnej Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, przy dźwiękach przygrywanych przez Orkiestrę Dętą z Murowanej Gośliny pod batutą kapelmistrza dr Mateusza Sibilskiego, wszyscy zebrani zostali zaproszeni na strażacką grochówkę oraz pokaz sprzętu ratowniczego i specjalistycznego jakim na co dzień pracują poznańscy strażacy.

Opracowanie: st.kpt. Emilia Kuczkowska
Zdjęcia: st.kpt. Michał Kucierski

Galeria: