Prowadzony przez powiat poznański Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie zaprasza wszystkich rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, specjalistów z zakresu rehabilitacji oraz studentów pedagogiki specjalnej i kierunków pokrewnych na spotkanie otwarte poświęcone nowoczesnym metodom i środkom stosowanym w placówce w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie to odbędzie się 25 maja, o godz. 9.30 w budynku przy ul. Topolowej 2.

W programie m.in. spacer po ośrodku, zapoznanie ze specyfiką zajęć prowadzonych w specjalistycznych pracowniach na nowatorskim sprzęcie, a także możliwość wzięcia udziału w wybranych działaniach (warsztatach) prowadzonych, na co dzień na terenie placówki. Uczestnicy spotkania będą mogli także zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną ośrodka oraz uzyskają informacje na temat realizowanych tam zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Na mocy podpisanego między Starostwem Powiatowym w Poznaniu a Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienia placówka w Mosinie pełni bowiem rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.