Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

13 maja, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych mające na celu wyłonić skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim (PRDPP) II kadencji. Spotkanie otworzył starosta poznański, Jan Grabkowski.

Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego pracownicy urzędu rejestrowali przybyłych delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień. Po przeprowadzonym głosowaniu i podliczeniu głosów, przedstawicielami organizacji pozarządowych do składu PRDPP II kadencji (wg. kolejności zgłoszeń) zostali:

  • Marek Lis – przedstawiciel LZS Piast Kobylnica (gm. Swarzędz)
  • Stanisław Smektała – przedstawiciel K.T.S. „NET” (gm. Czerwonak)
  • Aleksandra Mazurek – przedstawicielka Stowarzyszenia Vena Pobiedziska (gm. Pobiedziska)
  • Lidia Konewka-Rzepczyńska – przedstawicielka Uczniowskiego Klubu Sportowego Błyskawica (gm. Rokietnica)
  • Iwona Janicka – przedstawicielka Fundacji Aktywności Lokalnej (gm. Puszczykowo)
  • Tomisław Stefaniak– przedstawiciel Fundacji Stworzenia Pana Smolenia (gm. Mosina)
  • Irena Skrzypczak – przedstawicielka Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (gm. Luboń)
  • Aleksandra Orchowska – przedstawicielka Fundacji ORCHidea (gm. Komorniki)

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim składa się z 16 członków, w tym:

1) czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Radę Powiatu w Poznaniu;
2) czterech przedstawicieli Zarządu, wskazanych przez Zarząd, w tym Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
3) ośmiu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w Powiecie, wyłonionych na zasadach określonych w § 3 niniejszego dokumentu.

Imienny skład PRDPP określi Zarząd Powiatu w Poznaniu w uchwale powołującej PRDPP na trzyletnią kadencję.

Autor: Tomasz Skupio