W dniach od 07.05 do 09.05.2019 r. wszystkie zmiany służbowe JRG 4 brały udział w rozpoznaniu operacyjnym Zakładu Manufaktura MK Cafe. Podczas trzydniowej wizyty strażacy nadzorowali przeprowadzenie próbnej ewakuacja Zakładu oraz przeprowadzili szkolenie z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wszystkie zmiany zostały oprowadzone przez pracownika po terenie Zakładu oraz zaznajomione z rozmieszczeniem pomieszczeń wraz z umiejscowieniem głównych zaworów gazu, prądu i wody.
Rozpoznanie miało na celu:
- Zapoznaniem się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przebiegiem ciągów instalacyjnych w zakładzie.
- Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- Planem rozmieszczenia budynków.
- Zaznajomienie się z procedurami postępowania podczas jakiegokolwiek zagrożenia.
- Rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego i dróg pożarowych w Zakładzie.

Galeria: