W dniach 11-13.02.2019r. na terenie gmin Czerwonak oraz Tarnowo Podgórne odbyły się ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego, specjalistycznych grup wodno-nurkowych z terenu Wielkopolski. W ćwiczeniach, poza strażakami z JRG nr 1 w Poznaniu, uczestniczyły siły i środki z czterech komend województwa wielkopolskiego: KM PSP w Koninie, KP PSP w Kościanie, KP PSP w Pleszewie oraz KP PSP w Pile. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości SGRWN do działań w ramach struktur COO, w tym prowadzenie działań długotrwałych przez ponad 30 godzin i doskonalenie taktyki działań w zakresie podstawowym i specjalistycznym.
Ponadto, powyższe ćwiczenia były również okazją do doskonalenia taktyki i techniki działań pomiędzy poszczególnymi grupami oraz poznania możliwości sił i środków każdej z nich. Zaplanowane epizody były odzwierciedleniem akcji, które miały miejsce w przeszłości, a z którymi musieli się zmagać strażacy.
Ćwiczenia praktyczne uświetnili swoją obecnością: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.
W ostatni dzień zgrupowania dokonano podsumowania ćwiczeń. Zarówno ćwiczący, rozjemcy jak i organizatorzy wnieśli swoje spostrzeżenia co do wykonywanych założeń. Wnioski takie, bez wątpliwości, pomogą poszczególnym grupom jeszcze lepiej przygotować się do realnych zagrożeń aby w przyszłości móc sprawniej nieść pomoc w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Opracowali:
mł. asp. Dawid Kucharski
st. sekc. Łukasz Kujawa

Foto:
asp. Marek Leśkiewicz

Galeria: