W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. To organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. – Do zakresu działań Rady należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego zatrudnienia w powiecie, ocenianie racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy czy też opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych i ich zmian – mówił wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. To właśnie on wręczał powołania członkom Powiatowej Rady Pracy w kadencji 2019-2023. W jej skład weszli:

przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego:
– Mariusz Tynecki – Forum Związków Zawodowych – Zarząd Wojewódzki
– Zdzisław Stróżyk – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego:
– Tomasz Działyński – Pracodawcy RP Wielkopolska
– Piotr Witulski – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
– Marian Kuliński – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związku zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:
– Ryszard Napierała – Poznański Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
– Eugeniusz Napierała – Wielkopolska Izba Rolnicza

przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
– Andrzej Markiewicz – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
– Grzegorz Wasielewski – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
– Paweł Kołakowski – Zakład Doskonalenia Zawodowego
– Włodzimierz Groblewski – Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
– Zenon Kierczyński – Wielkopolska Izba Budownictwa

przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:
– Zygmunt Jeżewski – Powiat Poznański
– Jarosław Maciej Dohnal – Miasto Poznań
– Barbara Jaskuła – Gmina Kostrzyn

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia wybrano także przewodniczącego Rady. Został nim Zygmunt Jeżewski. – Do tej pory Rada pracowała dobrze i sprawnie. Mam nadzieję, że w następnych latach będzie podobnie – zapewnił. Wiceprzewodniczącym został Grzegorz Wasielewski. Obu wybrano jednogłośnie. Kadencja Rady trwa cztery lata. Ponieważ Powiatowy Urząd Pracy realizuje swoje zadania również na rzecz miasta Poznania, Rada powoływana jest przez starostę w porozumieniu z prezydentem miasta Poznania.