Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W sali sesyjnej w Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się finał IX edycji powiatowego konkursu ekologicznego „Kochajmy nasze małe ojczyzny” pod patronatem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. Corocznie, od 2010 roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego. W tym roku „Kochajmy nasze małej ojczyzny” zostały także nagrodzone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XIX edycja 2018 r.”.

Ważnym celem konkursu jest uaktywnienie młodzieży oraz kadr pedagogicznych do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego oraz integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu poznańskiego. We wcześniejszych edycjach konkursu uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych. Tym razem natomiast do rywalizacji stanęli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs rozpoczął się etapem szkolnym obejmującym test składający się z trzydziestu pytań z zakresu wiedzy o środowisku i jego ochronie oraz powiecie poznańskim.

Kolejnym etapem był etap gminny, po którym wyłoniono najlepsze szkoły oraz trzyosobowe reprezentacje z danej gminy. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, Zespół Szkół w Kórniku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Pierwszą nagrodę w konkursie (bony podarunkowe o wartości 600,00 zł) wywalczyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Drugie miejsce (bony podarunkowe o wartości 500,00 zł) zajęli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, a trzecie (bony podarunkowe o wartości 400,00 zł) – uczniowie z Zespołu Szkół w Kórniku. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki, które wręczał wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali nagrody.

Autor: Lucjan Wygnaniec


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.